Thư từ chối và visa Anh quốc dài hạn 02 năm của cô Hương

Từng bị từ chối 2 lần có khả năng xin lại được visa dài hạn không ?

Từ chối lần 1: Năm 2018 bị từ chối nhưng không…

Combo visa thăm thân UK 02 năm + Visa du lịch châu Âu 03 năm

Thăm người thân tại Anh Quốc kết hợp cùng du lịch…
Thư từ chối và visa UK của cô H

Tầm quan trọng của thư giải trình với hồ sơ từng bị từ chối

Những ngày đầu tháng 10, The Kingdom Edu & Travel…
Cô Loan nhận visa UK sau 01 lần bị từ chối

Hồ sơ tốt vẫn bị từ chối cấp visa Anh Quốc – Vì sao?

Có 3 nguồn thu nhập Đã có lịch sử du lịch…
Xử lý thành công hồ sơ xin visa bị từ chối 02 lần vì lý do tài chính

Định hướng cho hồ sơ xin visa Anh quốc bị từ chối 02 lần vì lý do tài chính

Anh quốc nổi tiếng với những khắt khe trong thủ…
Visa thăm thân UK của cô Thủy - Nhận sau 03 ngày xét duyệt

Visa thăm thân Anh quốc – Nhận sau 03 ngày nộp hồ sơ

Xin chúc mừng cô Thúy tại Hải Phòng đã nhận được…