Học bổng có giá trị 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trường trong danh sách các trường cung cấp học bổng

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (New Zealand Schools Scholarships – NZSS) và Chương trình du học hè New Zealand (Kiwi Summer Study Programme – KSSP)

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) được cấp riêng cho học sinh có quốc tịch Việt Nam, hiện vừa kết thúc lớp 8,9,10 tại một trường trung học ở Việt Nam. Học bổng có giá trị 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trường trong danh sách các trường cung cấp học bổng. Học sinh có thể tham khảo thông tin chung về 18 trường, cũng như chọn lọc dựa theo vùng, loại hình trường.

Học bổng có giá trị 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trường trong danh sách các trường cung cấp học bổng

Học bổng có giá trị 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trường trong danh sách các trường cung cấp học bổng

  1. Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (New Zealand Schools Scholarships – NZSS)

– Đây là học bổng thúc đẩy nhận thức và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các khu vực trường tại New Zealand.

– Đây là học bổng được chính quyền địa phương/ các bậc phụ huynh và học sinh đánh giá cao

– Học bổng có giá trị 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trường trong danh sách các trường cung cấp học bổng. Còn học phí những năm tiếp theo sẽ do nhà trường quyết định và phụ thuộc vào năng lực của các bạn học sinh.

– Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) được cấp riêng cho học sinh có quốc tịch Việt Nam, hiện vừa kết thúc lớp 8,9,10 tại một trường trung học ở Việt Nam. Những bạn học sinh được cấp học bổng sẽ bắt đầu kỳ học tại New Zealand  vào kỳ 3, 2024 (Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, tùy vào từng case mà học sinh mong muốn hoãn lại kì học đến kì 1 năm 2025)

Tiêu chí để được cấp học bổng

– Học sinh có quốc tịch Việt Nam, hiện vừa kết thúc lớp 8,9,10 tại một trường trung học ở Việt Nam

– Điểm GPA >= 8

– IELTS >= 5

– Tạo một video dài 1.5 phút để nói rõ lý do vì sao bạn xứng đáng được chọn để trao học bổng

– Trường hợp những bạn thiếu chứng chỉ tiếng Anh, các trường sẽ đánh giá các bạn qua các buổi phỏng vấn hoặc sẽ cho làm bài test tại trường.

  1. Chương trình du học hè New Zealand (Kiwi Summer Study Programme – KSSP)

– Các trường địa phương và các bậc phụ huynh học sinh rất ưa thích và có nhu cầu tham gia chương trình du học hè này rất cao.

– Thời gian: Tháng 6/7 năm 2024 (vẫn có thể diễn ra vào tháng 8, nhưng ít khi diễn ra bởi vì một số trường ở địa phương bắt đầu năm học mới vào tháng 8)

– Các bạn sẽ được học trực tiếp cùng với giáo viên và các bạn học sinh tại New Zealand, có các bạn hỗ trợ, học tập dựa trên các dự án, có các hoạt động giáo dục ngoài trời và các hoạt động tham quan

– Các chương trình hòa nhập tại trường ở New Zealand sẽ được ưa chuộng hơn so với các chương trình hè tiếng Anh thông thường

– ENZ sẽ hỗ trợ toàn diện thông qua các chiến dịch thúc đẩy trên toàn toàn quốc về chương trình du học hè : Thay vì các trường tại NZ phụ thuộc vào các agents để thúc đẩy chương trình du hè thì ENZ sẽ tổng hợp các chương trình hè và đầu tư vào chiến dịch quảng cáo đa kênh.